شکل( 3-25). سیسستم فتو ولتائیک شامل آرایه  ،یک اینورتر ،و یک کنترلر می باشد بطوریکه ولتاژ آرایه ، جریان آرایه ، انحراف فرکانس، ولتاژ تولید شده توسط اینورتر،  جریان تولید شده توسط اینورتر و خطای بین جریان مرجع و جریان لحظه ای تولید می باشد. الگوریتم کنترل اینورتر بسیار ساده می باشد.بدین ترتیب که ولتاژ و جریان خروجی اینورتر حس شده و با چرخش همزمان از سه فاز به دوفاز تبدیل می گردد. با تقسیم توان مرجع خروجی بر ولتاژ اینورتر  حس شده جریان مرجع بدست می آید. سپس خطا بین جریان مرجع اینورتر و جریان واقعی اینورتر توسط یک کنترلر انتگرالگیر تناسبی برای تولید پالس های مدولاسیون عرض پالس[1] پردازش می گردد. و ضرایب تناسبی و انتگرالی مربوط به کنترلر هستند. انتخاب این ضرایب براساس مصالحه ای بین عملکرد حالت همیشگی و دینامیکی سیستم انجام می شود. اگروبزرگ در نظر گرفته شوند ، خطای حالت ماندگارپاسخ کاهش خواهد پیدا نمود . از طرفی دیگر اگروکوچک باشند ، عملکرد دینامیکی سیستم در برابرتغییرات اندازه تابش نور خورشید و درجه حرارت محیط بهتر خواهد بود.

[1] Pulse width modulation

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه در مورد سیستم های ردیابی