در این فصل نتایج روش ارائه شده در فصل 3، نشان داده می­گردد و آن­را به لحاظ کلینیکی و تکنیکی مورد بحث و مطالعه قرار می­دهیم. در این پایان­نامه از دو بانک داده استاندارد و متفاوت بهره گیری شده می باشد، که هر کدام شامل نمونه­های بیمار و سالم هستند، در ادامه این دو دسته با جزئیات تبیین داده شده می باشد. سپس نکاتی در مورد چگونگی­ی پیاده­سازی روش پیشنهادی اظهار می­گردد و پس از آن نتایج بدست آمده توسط روش پیشنهادی از لحاظ کلینیکی و تکنیکی با روش­های دیگران مقایسه می­گردد.

4-2- خصوصیات داده­ها

به مقصود صحت اعتبار­سنجی روش پیشنهادی، از تصاویر پشت سر هم MRI بهره گیری شده می باشد. جمعا 58 نمونه سالم و بیمار برای مطالعه صحت روش ارائه شده در بانک داده­ها بهره گیری گردید که شامل 36 تصویر مرد با سن­های 68-27 ساله و (متوسط 53) و 22 نفر زن با سن 71-34 (متوسط 61) که در این بین 17 نمونه سالم و 14 نفر مبتلا به هایپرتروپی بطن، 11 بیمار با نارسایی قلبی، 6 اتساع (گشادی) بطن چپ و 10 مبتلا به انفارکتوس میوکارد هست. در این بین از بانک داده STACOM با 39 نمونه و مابقی متعلق به MICCAL می باشد. رزولوشن همه تصاویر 44/1 ×44/1 ×8 میلی­متر مکعب می باشد. تعداد فازها و برش­های مختلف از 25 -18 فاز و 17 -12 برش با رزولوشن 256 ×256 می باشد. تصاویر در پایان دیاستول و سیستول بصورت دستی توسط یک متخصص قلب و عروق بخش­بندی شده می باشد و به عنوان کف اطمینان بهره گیری شده می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد با موضوع تعیین تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد