مطابق آن چه که در بخش پیش ذکر کردیم، هدف فیلتر کالمن آن می باشد که پیش بینی و یا تخمینی از حالت سیستم ارائه دهد. این تخمین و یا پیش بینی بر اساس مشاهدات صورت می پذیرد. در این پایان نامه مقصود از حالت سیستم،  برداری شامل موقعیت، سرعت و شتاب هدف می باشد. همچنین بردار مشاهدات نیز شامل موقعیت سیستم می باشد. این موقعیت در  مرحله آشکارسازی اهداف تعیین خواهد گردید.  با در نظر داشتن مسائل ذکر گردیده ممکن می باشد این سوال به ذهن برسد که در صورتی که امکان تعیین موقعیت هدف در مرحله عیان سازی می باشد، بهره گیری از فیلتر کالمن چه نقشی می تواند داشته باشد. در پاسخ به این سوال بایستی به دو نکته مهم و اساسی توجه کنیم. با در نظر داشتن این دو نکته لزوم بهره گیری از فیلتر کالمن در مسائل ردیابی توجیه خواهد گردید.

در مورد اول بایستی به این نکته تصریح نمود که تصاویر به دست آمده از مرحله عیان سازی لزوما بسیار مشخص نمی باشند. به عبارت بهتر ممکن می باشد پس زمینه تصویر نیز دارای آشفتگی های بسیاری باشد. در این صورت تصویری که پس از مرحله عیان سازی حاصل می گردد، شامل آشفتگی های فراوانی می باشد. در این شرایط مناطق بسیار زیادی از تصویر می توانند به عنوان ناحیه هدف تلقی شوند و تعیین ناحیه واقعی مربوط به هدف بسیار دشوار می باشد. بهره گیری از فیلتر کالمن در این مرحله می تواند تأثیر بسیار موثری را داشته باشد. با بهره گیری از فیلتر کالمن نواحی از تصویر که احتمال حضور هدف در آن ها بیش تر می باشد، مشخص خواهد گردید. این اقدام به نوبه خود باعث افزایش دقت الگوریتم خواهد گردید. به علاوه کاهش قابل توجهی در حجم محاسبات به وجود می آیدکه اکثرا به دلیل کم شدن نواحی مورد جستجو می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رشته برق:ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستمهای قدرت با حفظ معیارهای امنیت

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: