مهمترین مرحله در طراحی op-amp ،طراحی شبکه جبران سازی می باشد. یک op-amp ایده آل اختلاف ولتاژ بین ترمینال های ورودی مثبت و منفی را می گیرد و نتیجه را در بهره یا گین ضرب می کند. بلوک دیاگرام این op-amp در شکل 3-5 دیده می گردد .بهره حلقه باز به عنوان تابعی از فرکانس با A0L(f) نشان داده می گردد.

شکل 3-5)بلوک دیاگرام سطح op-amp

در همه کاربردهای عملی ، op-amp با فیدبک بهره گیری می گردد (شکل 3-5).در حالی که op-amp شکل 3-2 نمی تواند بار مقاومتی را درایو کند (زیرا در حد مگا اهم می باشد و به عنوان مقاومتی در خروجی op-amp بهره طبقه دوم را از بین می برد)اما کماکان از این شکل(شکل 3-6) برای تشریح مفهوم فیدبک و جبران سازی بهره گیری می کنیم.می توان نوشت:

 

بهره حلقه بسته ضربه ای می گردد (فیدبک تقویت کننده ناپایدار می گردد).وضعیت نادرست(بیشینه ß) زمانی رخ می دهد که همه خروجی به ورودی op-amp برگشت داده گردد (با فرض اینکه ترانسفورمر،تقویت کننده و … در مسیر فیدبک نباشد).ولتاژ فالوئر شکل 3-7 مثالی از این مورد می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:تولید همزمان برق وحرارت
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده