یکی از روش های کنترل اثرات زیانبار شارژ خودروهای الکتریکی در شبکه توزیع، کنترل شارژ خودروها بمنظور انتقال قدرت ماکزیمم با رعایت قیود افت ولتاژ مجاز و اضافه بار در شبکه می باشد. در مرجع]4[ با بهره گیری از برنامه ریزی خطی و کنترل شارژ برای قسمتی از یک شبکه توزیع این روش بکار گرفته شده می باشد. نتایج حاصل از مقاله نشان می‌دهد در صورت کنترل اندازه شارژ خودروها بصورت انفرادی توان مورد  نیاز برای شارژ خودروها بدون نیاز به ارتقاء تجهیزات شبکه یا نیاز کم امکانپذیر می باشد. مطالعه انجام شده در مرجع ]4[ به لحاظ رویکرد با موضوعات گفته شده در این فصل دارای تفاوت می باشد. بجای کنترل تلفات توان و انحراف ولتاژ، در مقاله]4[ هدف بهینه سازی و ماکزیمم کردن کل مقدار انرژی قابل تحویل به خودروها در یک  بازه زمانی شارژ، با اطمینان از حفظ محدودیت‌های شبکه در شارژ همزمان خودروها می‌باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه با موضوع رسانایی تفاضلی منفی
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده