دانلود پایان نامه رشته برق تابع حساسیت ضربه

بخاطر طبیعت پریودیک نوسان‌ساز­­­ها، مشخصه آماری بعضی از منابع نویز تصادفی در نوسان‌ساز­­­ها ممکن می باشد با زمان تغییر یابند. این منابع cyclostationary نامیده می­شوند[23]. بعنوان مثال اگر یک ترانزیستور ماسفت در نوسان‌ساز­­­ بهره گیری گردد، نویز کانال آن cyclostationary می باشد زیرا توان نویز با ولتاژ بیش از آستانه[1] گیت سورس مدوله می­گردد که بطور متناوب با زمان تغییر می­کند. منابع نویز دیگری هست که مشخصه آماری آن به زمان و نقطه کار مدار وابسته نیست و نویز stationary (ثابت) نامیده می­گردد. نویز حرارتی یک مقاومت یک نمونه از این منابع نویز می­باشد. مدل LTV یک راه ساده برای مطالعه منابع نویز cyclostationary اظهار می­کند. یک جریان نویز cyclostationary سفید، ، می­تواند به صورت زیر تجزیه گردد

  •                                                                                         

که در آن  جریان نویز stationary سفید می باشد و  تابعی پریودیک می باشد که مدولاسیون دامنه نویز را توصیف می­کند و به تابع مدولاسیون نویز[2](NMF) معروف می باشد. تابع NMF به مقدار ماکزیمم یک نرمالیزه شده می باشد. از این طریق  برابر با ماکزیمم چگالی توان نویز می باشد که به صورت تناوبی تغییر می­کند ( ). با جایگذاری مقدار جریان نویز جدید در ارتباط فاز اضافی مقدار جدید فاز بصورت زیر محاسبه می­گردد

  •                   

همان­گونه که نظاره می­گردد، نویز cyclostationary همانند یک نویز stationary اعمال شده به یک سیستم با یک تابع ISF جدید رفتار می­کند. پس با این تجزیه ISF موثر به صورت زیر می­تواند اظهار گردد

  •                                                                                              

براحتی از مشخصه­های نویز ادوات قابل دست­یابی می باشد. در ادامه دو مثال ارائه شده می باشد که بینش بهتری راجع به منابع نویز cyclostationary ایجاد گردد.

 

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: