روش های مختلفی جهت استخراج پارامترهای محیطی براساس نوع ماده و طریقه دست یابی به پارامترها معرفی شده می باشد. روش های موجود را می توان بر حسب تکنیکی که مورد بهره گیری قرار می دهند به صورت گروه های زیر در نظر گرفت. (Andryieuski et al., 2009)

  • بر اساس پارامترهای پراکندگی (Smith et al., 2002; Chen et al.,2004)
  • متوسط میدان((Smith et al., 2006; Andryieski et al., 2009
  • انتشار امواج. (Popa et al., 2005;Andryieuski et al., 2009)

همچنین می توان از قانون اسنل جهت ساده سازی استخراج ضریب شکست فرامواد بهره گیری نمود. (Shelby et al., 2001; Valentine et al., 2008; Wang et al., 2010)

این فصل به معرفی روش های مختلف و متداول استخراج پارامترهای محیطی فرامواد می پردازد و به صورت کامل هر یک مطالعه می شوند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه درباره برنامه مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی