این قسمت با معرفی مدل فازی تاکاگی-سوگنو (مدل فازی T-S) آغاز شده و با رویه ایجاد این مدل ها ادامه می یابد. سپس یک طراحی  کنترل کننده فازی برپایه مدل با بهره گیری از مفهوم “تعادل جبران شده موازی” تبیین داده می گردد. ایده اصلی طراحی  کنترل کننده به دست آوردن قانون هر  کنترل کننده و پس به تعادل رساندن هر  کنترل کننده سیستم فازی می باشد. رویه طراحی از نظر مفهومی ساده و طبیعی می باشد. به علاوه، در این قسمت نشان داده شده می باشد که مسائل طراحی کنترلی و تحلیل پایداری را می توان به مساله نامساوی ماتریس خطی(LMI) ساده سازی نمود.

رویه طراحی با ارائه یک هسته غیرخطی مشخص توسط مدل معروف به مدل فازی تاکاگی-سوگنو آغاز می گردد. مدل فازی پیشنهاد داده شده توسط تاکاگی-سوگنو با قوانین اگر-آنگاه اگر[1] فازی توصیف شده می باشد که روابط ورودی-خروجی خطی محلی یک سیستم غیرخطی را ارائه می کند. ویژگی اصلی مدل فازی تاکاگی-سوگنو ارائه دینامیک های محلی هر مفهوم فازی(قانون) توسط یک مدل سیستم خطی می باشد. مدل فازی کلی سیستم با ترکیب فازی مدل های سیستم خطی به دست آمده می باشد. در واقع، می‏توان نشان داد که مدل های فازی تاکاگی-سوگنو تخمین گرهایی سراسری اند.

[1]IF-THEN

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد طراحی و تحلیل پارامتری تقویت کننده عملیاتی در تکنولوژی های CMOS و CNFET
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده