دانلود پایان نامه در مورد تاثیر شیارهای استاتور و روتور بر پارامترهای الکتریکی ماشین

در این قسمت رفتار ماشین هنگامیکه تغذیه آن یک ولتاژ سینوسی با فرکانس 60 هرتز  می باشد، در حالت راه اندازی و بدون بار مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. نتایج این مطالعه در نمودار های زیر ارائه شده می باشد.

آغاز شکل موج جریان فاز A در شکل زیر نمایش داده شده می باشد.

شکل3- 11شکل موج جریان فاز A

همانطور که از نمودار مشخص می باشد، رفتار موتور را می توان به دو قسمت تقسیم نمود، حالت گذرا و حالت پایدار. همچنین می توان به گونه تقریبی اظهار نمود که حالت گذرای جریان در 200 میلی ثانیه اول میرا می گردد و پس از آن موتور به حالت پایدار وارد می گردد. از بازه زمانی رفتار گذرا به عنوان یک پارامتر برای مطالعه رفتار موتور در دو حالت سالم و خطا بهره گیری خواهیم نمود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: