• اثبات فرض خطی بودن نوسان‌ساز­
 • اگر نویز خیلی کوچکتر از سیگنال نوسان باشد فرض خطی بودن برای نوسان‌ساز­ مستقر می باشد. خطی بودن به مشخصه­های انتقال نویز به فاز در نوسان‌ساز­ تصریح دارد. برای اثبات فرض خطی بودن نوسان‌ساز­ حاجی­میری آزمایشی روی دو نوسان‌ساز­ کولپیتس و حلقوی انجام داد. در این آزمایش با اعمال جریان ضربه در لحظات گذر از صفر که تغییرات فاز در آن حداکثر می باشد و اندازه­گیری تغییر فاز بر حسب بار تزریقی منحنی­هایی به دست آمده می باشد که اظهار­گر ارتباط تقریبا خطی بین جریان و فاز می­باشد. مشاهدات آزمایش در شکل (2-40) نشان داده شده می باشد. از این شبیه­سازی­ها این نتیجه می­تواند گرفته گردد که حتی برای شیفت فاز­های بزرگ (20 درجه یا 0.35 رادیان) این ارتباط خطی می باشد. در نوسان‌ساز­ های عملی نویز معمولا خیلی کوچکتر از سیگنال می باشد و فرض خطی بودن مشخصه انتقال نویز به فاز تقریبا برای همه­ی انواع نوسان‌ساز­ ­ها درست می باشد. ( زمان تزریق در همه­ی شبیه­سازی­­ها در نقاط گذر از صفرشان درنظر گرفته شده می باشد). اگرچه تزریق همان اندازه ضربه جریان در زمان­های متفاوت فاز­های اضافی متفاوتی ایجاد کرده می باشد. این پدیده اساس مدل نویز فاز [1]LTV حاجی میری می باشد [23].

  [1]Linear Time Varient

   متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

  برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

  این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با موضوع شناسایی مواد زیستی
  دسته‌ها: دسته‌بندی نشده