منحنی بزیه یک نوع منحنی پارامتریک می باشد که درعلوم گرافیکی و دیگر علوم کاربرد دارد. توسعه منحنی بزیه به سطوح بزیه می‏انجامد. در علوم گرافیک برداری، منحنی‏هایبزیهجهت مدلسازی منحنی های هموار  بکار می طریقه. این منحنی ها می‏توانند دارای درجه های مختلفی باشند. درجه (مرتبه)نیز برای آنها تعریف می گردد. این منحنی‏ها همچنین در انیمیشن‏سازی جهت کنترل حرکت بکار می طریقه. منحنی های بزیه توسط الگوریتم های مختلف و به منظورهای خاص تولید می‏شوند. مانند آنها می توان به موردها زیر تصریح نمود:

شبیه سازی حرکت ها در انیمشین سازی

طراحی مسیر ربوت های متحرک ]17-18[و]20[

طراحی مسیرهای نرم برای عبور از موانع و جلوگیری از تصادف]20[

طراحی مسیر ربوتبازیکن برای رسیدن به توپ در زوایه و سرعت مناسب]11[

طراحی گرافیک های برداری برای علوم کامپیوتر]19[

و…

ما از ورود به الگوریتم ها خودداری کرده و تنها قابلیت تولید مسیر برای کاربردهای مختلف را توسط منحنی مذکور مطالعه خواهیم نمود.

[1]Bezier

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:الگوریتم های کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم