کنترل کننده در صورت اعوجاجات فرکانسی ناشی از عدم تعادل توان تولیدی و مصرفی در سیستم قدرت مورد مطالعه، وارد اقدام می گردد . شایان ذکر می باشد که مبدل بکار رفته در سیستم ذخیره ساز باتری از نوع مبدل دوطرفه می باشد که قابلیت شارژ و دشارژ را دارا باشد.

اصول کار کنترل کننده ی پیشنهادی، اندازه گیری فرکانس در تمام نواحی کنترلی، پردازش آنها و ایجاد یک خروجی کنترلی از جنس فرکانس، برای سیستم می باشد. این خروجی به سیگنال کنترلی از جنس توان تبدیل شده، تا ورودی مناسبی برای واحد های تولید باشد

اختلاف میان مجموع توان تولیدی حاصل از مشارکت واحدهای تولید حرارتی ، خورشیدی و بادی  با بار مصرفی سیستم  محاسبه می گردد ،اگر مقدار بدست آمده مقداری مثبت باشد، به باتری دستور شارژ داده می گردد و به عنوان مصرف کننده اقدام می کند .اگر با وجود شارژ باتری این اختلاف همچنان وجود داشته باشد کنترل کننده بایستی بتواند یک و یا واحد های تولید متداول بیشتری را غیر فعال نماید وتنها منابع تجدید پذیر وارد اقدام گردند، در صورتیکه این مقدار منفی باشد یعنی توان تولیدی مجموعه واحدها کمتر از بار باشد که سبب کاهش فرکانس می گردد باتری که از قبل شارژ شده بود وارد فاز تولید می گردد و دشارژ می گردد . مقدار توان  تعیین شده به عنوان سیگنال مرجع با توان اندازی گیری شده مقایسه می گردد و اختلاف این دو بعد از عبور کنترلر PI حداقل می گردد ، تا مقدار اندازه گیری شده را به مقدار مرجع برساند.زمانی که این اتفاق می افتد فرکانس نیز روی 50 هرتز تنظیم می گردد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه در مورد:سیستم‏ های ناوبری DVOR

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده