دانلود پایان نامه درباره تصاویر رزونانس مغناطیسی

در بینایی ماشین اقدام انتشار را می­توان به کمک پیمایش­های تصادفی توصیف نمود. در این بخش ارتباط بین فرایند انتشار و روش کنونی را مطالعه می­کنیم. تفاوت اصلی بین معادله انتشار و معادله لاپلاس این می باشد که انتشار یک فرایند انتقال در زمان را نشان می­دهد در حالیکه معادله لاپلاس یک توزیع حالت پایدار را توصیف می­کند. علی­رغم شباهت ریاضی معادلات لاپلاس با معادلات انتشار این دو الگوریتم با هم تفاوت زیادی دارند. بویژه فرایند انتشار معمولا بصورت یک الگوریتم بهبود تصویر به کار می­رود بطوریکه مقادیرخاکستری اولیه پیکسل­های تصویر به عنوان شرایط اولیه مسئله در نظر گرفته می­شوند و حل مسئله بعد از طی بازه زمانی از پیش تعیین شده متوقف می­گردد. پیش روی در این پژوهش یک الگوریتم تقطیع مبتنی بر نقاط شروع توصیف می­گردد که از شرایط اولیه بهره گیری نمی­کند بلکه برای مشخص کردن مرزها از توزیع حالت پایدار پتانسیل­ها بهره گیری می­کند. درالگوریتم پیمایش تصادفی برای تحلیل تصویر بدنبال یافتن وزن­های کمینه هستیم.

اگر xi احتمال پیکسل i مربوط به پیش زمینه (متعلق به دو بطن راست یا چپ) ، بخش­بندی بطن چپ و راست می­توانند با به حداقل رساندن تابع هزینه بصورت زیر باشد:

(فرمول 3-8)

(3-9)

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد