معرفی آنتن میکرواستریپ شامل مزایا و معایب ، روش های مختلف تغذیه و روش های تحلیل آن می باشد، در فصل دوم ارائه می گردد. همچنین این فصل شامل تعیین پارامتر های آنتن میکرواستریپ مستطیلی  و تئوری تشعشع می باشد.

در فصل سوم چند نمونه از فراموادی که به عنوان رو لایه قرار گرفته اند، ارائه و بهبود پارامترهای آنتن مطالعه خواهد گردید.

فصل چهارم به مطالعه روش های مختلف استخراج ضریب گذردهی الکتریکی و نفوذ پذیری مغناطیسی می پردازد و مزایا و معایب هر روش ذکر خواهد گردید.

در فصل پنجم از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات جهت یافتن بهترین مکان کابل هم محور و اصلاح سلول واحد فرامواد بهره گیری می گردد و به صورت کامل در این زمینه و شیوه عملکرد این الگوریتم بحث خواهد گردید.

در فصل ششم سلول واحد فرامواد جدید ارائه می گردد و با بهره گیری از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات بهینه شده و آنتن میکرواستریپ طراحی خواهد گردید.

فصل هفتم آنتن میکرواستریپ پچ مستطیلی به همراه رولایه شبیه سازی شده و پارامترهای آنتن تعیین می گردد و در نهایت نتایج شبیه سازی با آنتن ساخته شده مقایسه خواهد گردید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد کنترل فرکانس سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدید پذیر به کمک سیستم ذخیره ساز باتری