• شبکه تک سینکی و چند سینکی: یک شبکه حسگرمیتواند دارای یک سینک یکتا یاچندین سینک باشد. درشبکه تک سینکی،تنها یک سینک نزدیک به ناحیه حسگری یادرداخل آن قرار گرفته می باشد وتمام نودهای حسگر داده‌های حس شده خودرابه این سینک ارسال می کنند.اما در شبکه چند سینکی،ممکن می باشد چندین سینک درموقعیت های متفاوتی نزدیک ناحیه حسگری یادر داخل آن وجود داشته باشند. نودهای حسگرمیتوانند داده‌های خودرا به نزدیک‌ترین سینک ارسال کنند که این کارمیتواند به شکل موثری باعث متعادل ساختن بار ترافیک نودهای حسگر و کاهش احتمال ایجاد نقاط پرترافیک درشبکه گردد.
  •  متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

    برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

    می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

    این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه بررسی، شبیه سازی و بهبود الگوریتم های کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم