هزینه کلی انرژی و رزرو سیستم در طول زمان موردنظر بهره­بردار به عنوان تابع هدف درنظر گرفته می­گردد و بهره­بردار به دنبال کم کردن این هزینه خواهد بود، این تابع هزینه در ارتباط (2-1) نشان داده شده می باشد. تابع قیمت پیشنهادی واحدها بصورت خطی درآمده و قیمت­های پیشنهاد شده ازسوی تأمین کننده­های رزرو نیز در دسترس می­باشد. هزینه مربوط به روشن و خاموش کردن واحدها نیز درنظر گرفته شده می باشد. در این تابع هدف تنها واحدهای حرارتی درنظر گرفته شده­اند. برای دیدن چگونگی مدلسازی هزینه تولید سایر انواع نیروگاه‏ها مانند نیروگاه سیکل ترکیبی، آبی و تلمبه ذخیره­ای می‏توان به مرجع [30] مراجعه نمود.

در ارتباط (2-1)  تمایه شماره واحد از 1 تا ،  نمایه شماره باس از 1 تا ،  نمایه شکاره تکا­های تابع هزینه واحد از 1 تا ،  نمایه زمان از 1 تا T،  کمترین هزینه تولید،  نشانگر روشن بودن واحد،  شیب مربوط به هر یک از تکه­های خطی شده تابع هزینه واحدها،  تولید مربوط به هر یک از تکه­های تابع هزینه،  و  نشانگر روشن و خاموش شدن واحد،  و  هزینه راه­اندازی و خاموش کردن هر واحد می­باشد.  و  اندازه رزرو بالارونده و پایین رونده سمت تولید،  و  اندازه رزرو بالارونده و پایین رونده سمت بار،  نرخ­های پیشنهادی برای رزروهای مختلف می­باشد.  اندازه قطع بار غیر داوطلبانه و  نرخ قیمت قطع بار غیر داوطلبانه می باشد.  پس هدف یافتن کمترین مقدار مخارج (قیمت پیشنهادی) تولید نیروگاه­ها با تعیین مشارکت واحدها و توان تولیدی هر کدام از آنها با در نظر گرفتن محدودیت­های واحدها و شبکه می­باشد. در این تابع هدف اثری از هزینه سیستم بعد از وقوع حادثه­های گوناگون (هزینه وقوع حادثه­های احتمالی) دیده  نمی­گردد. به این دلیل که با اضافه کردن این مورد به تابع هدف، تابع هدف به دو بخش هزینه اصلی و هزینه پس از وقوع حوادث تقسیم می­گردد که با هم در نظر گرفتن آنها سبب می­گردد که از حالت بهینه­ای که در آن تنها بخش اصلی درنظر گرفته شده فاصله بگیرد. به راحتی می‏توان باتوجه به احتمال وقوع هر حادثه هزینه احتمالی بعد از وقوع آن را به تابع هدف الحاق نمود. برای دیدن چگونگی انجام این کار مراجع [42] و [43] را ببینید.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تقویت در نانولوله های کربنی بایاس شده

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: