مدل مبتنی بر اصل دوگان

با در نظر داشتن غالب بودن پرمابیلیته هسته درفرکانس­های پایین، مدار مغناطیسی ترانسفورماتور بر پاسخ فرکانس پایین اثرات قابل توجهی خواهد داشت و در نتیجه، برای مطالعه پاسخ فرکانس پایین، داشتن یک مدل دقیق از مدار مغناطیسی بسیار با اهمیت خواهد بود. برای رسیدن به این مقصود، روش مدل­سازی با اعمال اصل دوگان امکان پذیر خواهد بود. با ایجاد مدلی که مستقیما از مدار مغناطیسی بدست می­آید، مدل­سازی دقیق هسته آهنی را تسهیل خواهد نمود.

[1] -ill-Condition

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   طراحی و ساخت فیلترمیان گذر مایکرویو با استفاده از ساختار های متامتریالی-پایان نامه ارشد