ایده­ی اصلی الگوریتم PSO مبتنی بر جمعیتی می باشد که اجتماع[1] نامیده می­گردد. اجتماع شامل افرادی می باشد که هر عضو آن را یک ذره[2] می­نامند. هر ذره در اجتماع، به عنوان یک پاسخ­ بالقوه مساله در نظر گرفته می­گردد. هر ذره، از طریق فضای جستجوی D بعدی با یک سرعت تصادفی حرکت می­کند.

مفهوم پایه­ی PSO در شکل (3-1) نشان داده شده می باشد. هر ذره، سرعت و وضعیت خودش را تجربه­ی پرواز خود و باقی ذرات را به­روز می­کند. اگر هر ذره، که به آن ذره­ی i اطلاق می­گردد، به صورت تصادفی در فضای جستجوی دو بعدی در نقطه­ی (xik) قرار گیرد، ذره از طریق فضای جستجوی مساله با یک سرعت تصادفی (v­ik) پرواز می­کند. ذره­ی باقی مانده، بهترین وضعیت حاصل تاکنون بوده و به عنوان (pbestik) ذخیره می­گردد. سپس، هر ذره اطلاعاتش را با ذره­ی مجاور، تسهیم می­کند. به بیانی دیگر، هر ذره، بهترین وضعیتش را با بهترین وضعیت بدست آمده توسط سایر ذرات، مقایسه می­کند. سرانجام، هر ذره، وضعیتش را در کل اجتماع به عنوان gbestk ذخیره می­کند.

[1]  Swarm

[2]  Particle

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رشته برق تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع