دانلود پایان نامه برق در مورد شاخص های مورد کاربرد در ارزیابی قابلیت اطمینان توزیع

زیست توده بعضی وقت­ها بیو انرژی نیز نامیده می­گردد. این سوخت­ها از مواد ارگانیک تولید می­شوند که بطور مستقیم از گیاهان یا غیر مستقیم از تولیدات صنایع، تجاری، خانگی، یا کشاورزی ایجاد می­شوند. این سوخت­ها شامل دو دسته عمده اند:

  • زیست توده چوبی شامل تولیدات جنگلی، محصولات چوبی قدیمی، محصولات انرژی، محیط­هایی با چرخه کربن کوتاه مثل بیشه زارها و… .
  • زیست توده غیر چوبی شامل زواید حیوانی، تولیدات صنعتی، زباله­های شهری شامل پروسه غذا و محصولات با انرژی بالا مثل نیشکر، ذرت، … .

برای کاربردهای کوچک خانگی از زیست توده، سوخت غالباً در شکل چوب (مثل کنده درخت) بکار می رود، که برای گرمایش بهره گیری می­گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: