دانلود پایان نامه برق درباره سیستم ذخیره ساز باتری

در یک سیستم قدرت چند ناحیه ای، نواحی کنترلی مختلف از طریق خطوط انتقال ولتاژ بالا به هم متصل می گردند که در اصطلاح به آنها خطوط میان ناحیه ای [1]گفته میشود.  در نظر داشتن این مساله مهم می باشد که فرکانس اندازه گیری شده در هر ناحیه، نشان دهنده اندازه تفاوت عرضه- تقاضا در کل سیستم قدرت بوده و فقط منحصر به عرضه- تقاضای داخل ناحیه کنترلی نیست. پس هر ناحیه کنترلی علاوه مدیریت و کنترل عرضه- تقاضا در ناحیه کنترلی خود، بایستی به تطبیق این تولید و مصرف در کل شبکه نیز کمک کند. این کمک به وسیله ارسال یا دریافت توان از طریق خطوط میان ناحیه ای انجام میگردد. پس برای تکمیل مدلسازی قبل، بایستی سیگنال عبوری از خطوط میان ناحیه ای را نیز در نظر گرفته و مدل را بهبود دهیم. توان عبوری از خطوط بین ناحیه ای برای ناحیه یک و ناحیه دو عبارت می باشد از:

(3-3)

که در آن  راکتانس خط ارتباطی میان دو ناحیه یک و دو،  و به ترتیب زاویه توان برای مدار معادل ماشین های ناحیه اول و ناحیه دوم، و  ولتاژ دو سر ترمینال خروجی ماشین معادل، به ترتیب برای ناحیه یک و دو، می باشند.

[1] Tie-line

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد