یکی دیگر از نکات مهم در طراحی دیگها ،تعیین دمای دود خروجی می باشد.اکسیدهای گوگرد موجود در محصولات احتراق در دمایی خاص(نقطه شبنم)Dew Point) ) به اسید سولفوریک و اسید سولفورو تبدیل شده وباعث خوردگی می شوند. پس دمای دود خروجی از دیگ همواره با در نظر داشتن دمای نقطه شبنم تعیین می گردد تا مسأله خوردگی در اکونومایزر جلوگیری گردد.برای سوختهای حاوی گوگرد با در نظر داشتن درصد گوگرد موجود در سوخت ،نقطه شبنم وبه دنبال آن دمای دود خروجی از دیگ تغییر می کند.شکل(14-7) این تغییرات نقطه شبنم را بر اساس درصد گوگرد موجود در سوخت نشان می دهد.

شکل (14-7) تغییرات دمای حداقل سطح فلز بر اساس درصد گوگرد موجود در سوخت

 

با در نظر داشتن اینکه دمای سطح همواره چند درجه بالاتر از دمای آب می باشد،اگر دمای آب تغذیه ˚C 5 – 10  کمتر از مقدار تئوریک نقطه شبنم باشد. دمای سطح همواره چند درجه بالاتر ازاین مقدار خواهد بود. اما شکل (15-7) نشان می دهد که در سوختهای حاوی گوگرد با کاهش کم دما،خوردگی سریع نمی باشد. برای مثال در مورد سوخت گازوئیل حاوی گوگرد1 درصد با نقطه شبنم حدود 140 این مقدار تا کاهش 10  تقریبأ صفر خواهد بود.پس انتخاب حداقل درجه حرارت دود برابر با نقطه شبنم دود در حاشیه اطمینان خواهد بود که انجام این مورد از طریق کنترل آب تغذیه صورت خواهد گرفت.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با موضوع تاثیر شیارهای استاتور و روتور بر پارامترهای الکتریکی ماشین با اعمال خطای سیم پیچ سه فاز