خوشه بندی اطلاعات به معنی فرایند گروه بندی داده‌هایی می باشد که دارای درجه‌ای از مشابهت بوده و یا اینکه درجه خاصی از همانندی را از خود نشان می‌دهند. مجموعه‌ای از روشهای واکاوی آماری داده‌ها هست که در رشته‌های مختلف علوم مانند بیولوژی، پردازش تصویر، تشخیص الگو، داده‌کاوی و یادگیری ماشین بکار گرفته می شوند. روشهای خوشه‌بندی را در حالت کلی می‌توان در دو گروه گسترده جای داد که عبارتند از: روشهای خوشه‌بندی تحت نظارت و روشهای خوشه‌بندی بدون نظارت. در روش خوشه‌بندی نظارتی، دسته‌بندی در نمونه‌های طبقه‌بندی شده صورت می‌گیرد. در حالی که در روش خوشه‌بندی غیرنظارتی نمونه‌های آماری مجزا می‌باشند. خود خوشه‌بندی غیرنظارتی را می‌توان به دو گروه کوچکتر زیر دسته بندی نمود [100].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد:مدل سازی انتشار بدافزار در یک شبکه سیار
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده