آرایه ای با M المان با هر شکل دلخواه در نظر می گیریم به طوری که تنها یک منبع سیگنال در فارفیلد با جهت معلوم در آن هست و زاویه  در آن زاویه افقی سیگنال کالیبره شده و  زاویه عمودی سیگنال کالیبره شده می باشد.

داده های ورودی سیستم می باشد:

داریم:

که در آن  بردار منبع سیگنال باریک باند می باشد(از آنجایی که فرکانس مرکزی در شبیه سازی نسبت به پهنای باند بسیار بزرگ فرض می گردد) و  در آن بردار هدایت فرضی مطابق با آن سیگنال می باشد. حال اگر فرض کنیم که گین المان ها با هم مساوی نباشند و فاز آنها نیز مساوی صفر نباشند در کلیه روابط فوق بایستی به جای از ضرب آن در مقدار گین و توان مختلط فاز بهره گیری کنیم. این بدین معناست که آغاز مقدار گین را در توانی مختلط از فاز ضرب می کنیم و آن را با نماد   نمایش می دهیم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه برق درباره:کنترل کننده جبران‏سازی توزیع شده موازی
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده