عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال 1391

هدف ارعابی اعمال مجازات زندان

    چنانچه گفتیم مجازات متخلفین و مجرمین از زمان‌های گذشته بدون هدف نبوده بلکه از اعمال مجازات اهداف و مقاصد مختلفی مد نظر بوده می باشد. مانند این اهداف، علاوه بر تسکین خشم مردم آن می باشد که مجازات باعث می‏شود تا مردم نسبت به اجرای عدالت مطمئن گردند و این اعتقاد در آن‌ها به وجود آید که رعایت حقوق دیگران و انجام تکالیف الزامی می باشد و هرکس قوانین را نقض نماید از طرف جامعه مجازات خواهد شد.

اجرای مجازات باعث می‏شود که افراد جامعه مجدداً یقین پیدا کنند که محدودیت‌های اجتماعی مربوط به همگان می باشد و هرکس این محدودیت‌ها را نقض کند با عکس‌العمل منفی اجتماع روبرو خواهد شد و دیگر اینکه اجرای مجازات، جامعه را مجدداً به حالت متعادل و توازن می‌کشاند زیرا که ارتکاب جرم باعث شده تا پایه‌های روانی اجتماع دچار تزلزل شود[1].

1-9-1-1 ارعاب فردی

  بی تردید برای حبس خصوصیات و ویژگی‌هایی هست که تأثیر آن در جلوگیری از وقوع جرم را غیر قابل انکارمی سازد. مانند این ویژگی‌ها خصوصیت رنج آور بودن و رسوا کننده بودن زندان می‌باشد. مجرم با اعمال مجازات دربارۀ او و تحمل سختی و مشقت آن درمی یابد که هر گاه در آینده باز هم مرتکب جرم شود همین سرنوشت شوم و وحشتناک و حتی شدیدتر از آن در انتظار او خواهد بود و زیرا بشر به طور غریزی از رنج گریزان می باشد از ارتکاب جرم خودداری خواهد کرد.

طرفداران تئوری ارعابی مجازات‌ها در این خصوص معتقد بودند که مجازات‌ها حتی‌المقدور بایدسنگین و شدید باشد تا در اذهان مجرمین اثری قطعی و قاطع بر جای گذاشته و آن‌ها را از ارتکاب مجدد مجرم در آینده منصرف سازد. مانند بنیانگذاران این تفکر بنتام بود که اعتقاد داشت مجرم هنگام ارتکاب جرم به این امرتوجه دارد که با ارتکاب جرم چه سودی را تحصیل میکند. طبیعی می باشد وقتی ارتکاب جرم را سودمند بداند اقدام به انجام آن می نماید اما زمانی که آگاه باشد مجازاتی که ممکن می باشد در نتیجۀ ارتکاب جرم بر او تحصیل شود به گونه ای می باشد که شدیدتر از سود احتمالی ارتکاب جرم باشد از دست یازیدن به ارتکاب جرم استنکاف می ورزد.

بدلیل فوق بنتام معتقد بود بایستی مجرمین به زندانهای طویل المدت و حبس های با اعمال شاقه محکوم شوند تا هم خود از تکرار جرم منصرف شوند و هم این مجازات باعث عبرت سایرین شود[2].

بایستی توجه داشت که هرچند علم به سختی مجازات حبس ممکن می باشد در بعضی افراد تأثیر گذاشته و موجب بازدارندگی آن‌ها از ارتکاب جرم یا تکرار جرم شود اما از طرف دیگر بایستی متوجه این موضوع نیز بود که صرف اجرای حبس‌های طویل‌المدت بدون اصول و موازین جرم شناسی خود موجب ایجاد اثرات منفی می‌شود.بعضی از حقوق دانان و جرم شناسان با شدت و سختی مجازات ها و تأثیر این شدت در جلوگیری از ارتکاب جرم مخالف می‌باشند و اعتقاد دارند مجازات مؤثر در جلوگیری از ارتکاب جرم، مجازاتی می باشد که قطعی و حتمی اجرا باشد. به عنوان مثال سزار بکاریا در رسالۀ جرایم و مجازات‌ها از سنگینی و نامتناسب بودن مجازات‌ها و عدم تأثیر آن در اصلاح روحیۀ مجرمین و جلوگیری از ارتکاب جرم به شدت انتقاد کرده و اعتقاد دارد که  مجازات‌ها برای اینکه موثر باشد ملایم و معتدل و متناسب با جرم ارتکابی باشد و این  مجازات حتماً اجرا شود.

امروزه اکثر حقوق‌دانان، جامعه شناسان و… معتقدند که حبس‌های طویل‌المدت توام با اعمال شاقه یا زجر و شکنجه بدنی آنچانکه بایستی و شاید نتوانسته می باشد ریشه جرم و جنایت را برانداخته و یا لااقل در تقلیل آن‌ها موثر واقع شود[3].

بکاریا اظهار می‌کند :« برای آنکه کیفر تأثیر مطلوب داشته باشد کافی می باشد که رنج حاصل از آن بیش از سودی باشد که از جرم بدست می‌آید و برای رنج بیشتر بایستی اثر قطعی کیفر و ناکامی از تحصیل سود حاصل از جرم در نظر گرفته شود. بیش از این حد بیهوده و در نتیجه ستمگرانه می باشد… شقاوت کیفرها موجب می‏شود هر قدر مصیبتی که بزهکار را تهدید می‌کند بیشتر باشد جسارت او برای رهایی از آن بیشتر می‏شودبطوری که برای فرار از کیفر یک جرم به ارتکاب چندین جرم مبادرت کند[4]

[1] – حقوق جزای عمومی، صانعی، پرویز، ج1، ص21

[2] – کیفرشناسی، صلاحی،جاوید، ص9

[3] – همان، ص10

[4] – رساله جرایم و  مجازاتها، سزاربکاریا، ترجمه محمد علی اردبیلی، ص68و67

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی که در آن صورت گرفته می باشد می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق کند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور کامل مدنظر قرار گرفته می باشد؟

آیا جهت اجرای این آیین نامه امکانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته می باشد؟

آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای کامل مفاد آیین نامه اقدام می‌نماید؟

1- به نظر می‌رسد حقوقی که در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده می باشد جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

2- به نظر می‌رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در بعضی از موارد، از حداقل حقوقی که در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده می باشد کمتر می‌باشد.

3- به نظر می‌رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌شود.

4- به نظر می‌رسد با در نظر داشتن حجم زیاد ورودی افراد به زندان‌ها، امکانات فعلی سازمان زندان‌ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال 1391   با فرمت ورد