عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در  تجارت بین الملل

تاریخ و محل تحریر

تاریخ تحریر برات بایستی کامل باشد، یعنی روز و ماه و سال آن مشخص شود، و گرنه برات معتبر نخواهد بود.قید محل صدور برات ازاین نظر مفید می باشد که هرگاه برات متضمن یک عنصر خارجی باشد و قوانین حاکم بر برات متعارض باشند، قانون محل صدور برات از بسیاری جهات، حل تعارض خواهد کرد. در حقوق داخلی مانیز تعیین محل صدور برات، گاه به تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده کمک می­کند.

تعیین شخصی که برات را بایستی تأدیه کند

به شخصی که وجه مندرج در برات را بایستی پرداخت کند، براتگیر یا محال­علیه می­گویند. نام شخص پرداخت کننده به این دلیل بایستی در برات قید شود که دارنده برات بداند به چه کسی بایستی مراجعه کند و صادرکننده نیز برات را در صورتی صادر کند که اطمینان داشته باشد برات پرداخت خواهد شد.

تعیین مبلغ برات

در مورد تعیین مبلغ برات، دو نکته را بایستی از یکدیگر تفکیک کرد، اول: مشخص کردن مبلغ برات و دوم: تعیین نوع پولی که برات بایستی به آن پرداخت شود.

اول: مبلغ برات، از خصایص برات و سفته و چک این می باشد که این اسناد تجاری نماینده مبلغی پول رایج هستند و به همین خاطر از اسناد دیگری نظیر بارنامه متمایزند. مبلغ برات بایستی به حروف نوشته شود.

دوم: نوع پول برات، در روابط بین­المللی، مبلغ برات به هر پول رایجی که نوشته شود، این پول، حداقل برای یکی از طرفین، پول خارجی تلقی می­شود. این پول ممکن می باشد وسیله تعیین میزان طلب باشد.

تاریخ تأدیه برات

ماده 241 قانون تجارت به این موضوع اشاره  کرده می باشد. به موجب این ماده« برات ممکن می باشد به رؤیت باشد یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت برات، یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از تاریخ برات. ممکن می باشد پرداخت به روز معینی موکول شده باشد».

مکان تأدیه وجه برات

معمولاً مکان پرداخت برات، محل اقامت براتگیر می باشد، اما ممکن می باشد هر محل دیگری نیز به عنوان مکان پرداخت انتخاب شود. در اقدام، بانک براتگیر به عنوان مکان پرداخت برات معین می­شود.

در قانون تجارت ایران، مکان تأدیه می­تواند بانک براتگیر و یا هر محل دیگر باشد. مع­ذلک، هرگاه بانک به عنوان مکان تأدیه معین شود، ارجح می باشد.

قید نام شخصی که برات در وجه یا به حواله کرد او پرداخت می­شود.

در برات بایستی نام شخصی که برات در وجه او پرداخت می­شود ، ذکر شود. این امر در صورتی که برات بایستی به حواله کرد چنین شخصی صادر شود نیز رعایت می­شود. شخص مورد نظر می­تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. قید نام چنین شخصی نیز تابع شکل خاصی نیست. کافی می باشد از آن چیز که نوشته شده می باشد بتوان ذی­نفع را معین کرد، مع­ذلک، قید عبارتی نظیر (رئیس شرکت فلان) و یا (معاون فلان مؤسسه)، کافی نیست، زیرا که نمی­توان سمت اشخاص را به جای نام آنها در برات قید کرد.

تعدد نسخ برات

صدور برات در چند نسخه، دارای دوفایده می باشد. اول آنکه در صورت گم شدن یکی از نسخ، نسخه دیگر را می­توان به براتگیر ارائه و بدین ترتیب از مراجعه مجدد به صادر کننده خودداری کرد، دیگر آنکه به خاطر جلوگیری از مفقود شدن برات، برات یکی از نسخ را برای براتگیر ارسال می­کند و دیگری را نزد خود نگه می­دارد تا نسخه قبول شده به او اعاده شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

الف :هدف

هدف ما در این پژوهش مطالعه ابعاد گوناگون اعتبارت اسنادی نظیراطراف،مقررات وماهیت آن و مقایسه این ابعاد  با سایر روشهای پرداخت برای یافتن مطمئن ترین  ،سریعترین و ارزان ترین شیوه پرداخت در عصر حاضر با در نظر داشتن مقتضیات زمان و تحولات جهان کنونی می باشد.

پ: سوالات اصلی وفرعی

اصلیترین سوالی که در سیر این پژوهش با آن رو به رو هستیم عبارت می باشد ازاینکه آیا در حال حاضر اعتبارات اسنادی بهترین شیوه پرداخت می باشد ؟که ضمن پرداختن به این مسئله در جریان پژوهشمان با سوالاتی فرعی نظیر اینکه بعد از اعتبارات اسنادی کاربردی ترین شیوه پرداخت کدام می باشد؟ ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی چیست و چه تفاوتی با ماهیت سایر روشهای پرداخت دارد ؟ جایگاه اعتبارات اسنادی در قوانین ایران کدام می باشد؟ اطراف هر کدام از شیوه های پرداخت چه تعهداتی درجریان پرداخت دارند؟ در حال حاضر برهرکدام از شیوه های پرداخت در عرصه بین المللی  چه قوانینی حاکم می باشد؟و….دیگر سوالاتی که در طی این پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد شد .

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در  تجارت بین الملل   با فرمت ورد