دانلود پایان نامه با موضوع ساخت فیلترمیان گذر مایکرویو

 

شکل ‏4‑6- شماتیکی از ساختار ایجادکننده صفرانتقال الف: ساختار نوع A ب ساختار نوع B

شکل ‏4‑7- مدار معادل ساده برای ساختارهای شکل 4-6  به مقصود نمایش صفرهای انتقال

پاسخ فرکانسی ساختارهای نوع A و نوع B به همراه پاسخ فرکانسی مدار معادل آن‌ها در  شکل ‏4‑8 هست. پارامترهای این ساختارهای نوع A و نوع  B در جدول ‏4‑1 آورده شده می باشد با این تفاصیل صفرهای انتقال با بهره گیری از ارتباط (‏4‑5) به راحتی قابل محاسبه می باشد. همچنین با نظاره توزیع جریان در فرکانس‌های تشدید این ساختار در شکل ‏4‑9 می­توان به ایجاد تشدید این ساختارها در فرکانس‌های تشدیدشان پی برد. در فرکانس­های تشدید سیگنال به جای اینکه به پورت خروجی برسد در المان­های تشدید کننده، تشدید می­کند و حذف قوی در این فرکانس­ها ایجاد می­گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد