جدول (3-1): هزینه­ های انرژی به ازای نصب نیروگاه در باس i

زمان اجرای برنامه(ثانیه) هزینه($) شماره باس i   زمان اجرای برنامه(ثانیه) هزینه($) شماره باس i
67.1 1074588 13   65.8 1053033 1
67.4 1077557 14   64.2 1053170 2
67.7 1126375 15   66.7 1049335 3
66.8 1148209 16   64.2 1054067 4
66.7 1134247 17   64.3 1054746 5
66.6 1134514 18   65.5 1056347 6
66.7 1131607 19   65.6 1110904 7
66.5 1118478 20   65.4 1055995 8
66.4 1129668 21   65.6 1055653 9
66.5 1134100 22   65.7 1058710 10
65.5 1112452 23   66.6 1064996 11
66.7 1066761 24   65.5 1081584 12

 

در ادامه برای انجام بعضی از شبیه­سازی­ها فرض شده می باشد که مزرعه بادی به باس شماره3 اتصال داده شده می باشد. در جداول (3-2) تا (3-5) وضعیت تولید واحدها، مقدار رزرو بالارونده و پایین­طریقه سمت تولید و رزرو بالارونده سمت بار نشان داده شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رشته برق تعیین بهینه اندازه منابع انرژی در ریز شبکه‌ها با در نظر‌گرفتن عدم قطعیت‌ها