با در نظر داشتن اهمیت دیگ بازیاب در واحدهای نیروگاهی وصنعتی ، طراحی آنها بایستی با دقت اقدام بیشتری انجام گردد . شکل (12-7) چگونگی تغییرات دمای آب وبخار را با دمای دود عبوری از دیگ نشان می دهد . تعیین اختلاف دمای آب ودود در نقاط خاصی از نمودار فوق (نقاط Pinch وApproach ) وهمچنین تعیین دمای دود خروجی از دیگ ، تأثیر مؤثری در طراحی دیگ بازیاب دارد . در این قسمت شیوه انتخاب ومحدوده پارامترهای فیزیکی مربوط به مسیر دود وآب در دیگ بازیاب تبیین داده می گردد .

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه:تشخیص تومورهای سرطانی در بافت های بیولوژیک با استفاده از تصویربرداری ماکروویو