نانولوله های کربنی مولکولهای کربنی استوانه ای هستند که ویژگیهای منحصر به فردی دارند و برای کاربردهایی مانند نانوالکترونیک، الکترونیک نوری و موردها دیگر مفید هستند (شکل 1-1). آنها می توانند بسته به ساختارشان به صورت سیمهای فلزی یا قطعات نیمه هادی اقدام کنند.

شکل 1-1: نانو لوله کربنی تک دیواری]5[

نانولوله های کربنی در سال 1991 و به عنوان محصول جانبی آزمایش قوس الکتریکی2که برای تولید C60 انجام گردید کشف شدند . ویژگیهای نانوتیوبها به CCVD3 هم کشف شده می باشد. نانوتیوبهای کربنی میتوانند با هر کدام از این روشها تولید شوند . ویژگیهای نانوتیوبها به ساختارشان وابسته بوده و بسته به کایرالیتی 4به عنوان فلز یا نیمه هادی اقدام میکنند.

ویژگی دوم نانوتیوبها که ویژگیهای الکتریکی آنها را تحت تاثیر قرار میدهد، تعداد دیواره ها می باشد. تفاوت اصلی بین تک دیواره و چنددیواره در اندازه قطر نانوتیوبها می باشد .[5]

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   سلول بهبود یافته-دانلود پایان نامه