تاریخچه تعادل معروف به جبران سازی موازی با رویه طراحی بر مبنای مدل پیشنهادی توسط کانگ-سوگنو آغاز گردید. اگرچه، پایداری سیستم های کنترلی در رویه آنها نیامده بود. فرایند طراحی بهبود پیدا نمود و پایداری سیستم های کنرلی تحلیل گردید]35[. رویه طراحی در ]36-37[” جبران سازی موازی” نام گرفت.

جبران سازی موازی رویه ای برای طراحی یک  کنترل کننده فازی از یک مدل فازی T-S ارائه می کند. بسیاری از سیستم های واقعی مانند سیستم مکانیکی و سیستم های بی نظم (هرج و مرج)، می‏توانند توسط مدل فازی T-S ارائه شوند و این اتفاق افتاده می باشد.

در طراحی جبران سازی موازی، هر قانون کنترلی از قانون متناظر در مدل فازی T-Sطراحی شده می باشد. کنترل کننده فازی طراحی شده همان مجموعه های فازی مدل فازی را در بخش مقدماتی را به اشتراک می گذارد.

ساختار کنترل کننده فازی با روش جبران­ساز موازی توزیع یافته نوع 1 به صورت زیر تعریف می‏گردد:

قاعده  ام کنترلی:

اگر  و … و  باشد آنگاه

  • (4-1)

کنترل کننده فازی جبران­ساز موازی توزیع یافته نوع 1زیر به ازای تمامی قواعد به صورت زیر اظهار می گردد:

  • (4-2)

طراحی کنترل کننده جبران­ساز موازی توزیع یافته نوع 1 (فیدبک حالت) در واقع تعیین وزن های بازخورد محلی  در بخش های متوالی می باشد. کنترل کننده جبران­ساز موازی رویه ساده و طبیعی برای کار با سیستم های کنترلی غیرخطی دارد. سایر روش های کنترل غیرخطی نیاز به دانش ویژه و تقریبا پیچیده ای دارند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد:تاثیر شیارهای استاتور و روتور بر پارامترهای الکتریکی ماشین
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده