این تابع نیز شامل 4  پارامتر با تابع عضویت مثلثی می باشد که در محدوده 40-0 تعریف شده که این محدوده با در نظر داشتن دمای حداقل و حداکثر استان مازندران در طول سال 92 در نظر گرفته شده می باشد.

پارامترهای مربوط به این تابع عبارتند از:

bel.nor (below.normal)

nor (normal)

ab.nor(above.nomal)

high

 

تابع دما به صورت زیر طراحی شده می باشد:

شکل 4-4) تابع عضویت Temperature

 

د) تابع عضویت  special.days

در طول سال الگوی بار مربوط به روزهای تعطیل خاص همچون جشن ها و وفات ها و روزهای خاص غیر تعطیل نسبت به یک روز معمولی تفاوت زیادی دارد. بدیهی می باشد که نمی توان رفتار بار آنها را همانند سایر روزها پیش بینی نمود و بایستی از قوانین جزء موجود در پایگاه سیستم خبره که الگوی بار آنها را با در نظر داشتن عوامل مختلف شبیه سازی می کند بهره گیری نمود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تعیین بهینه اندازه منابع انرژی در ریز شبکه‌ها با در نظر‌گرفتن عدم قطعیت‌ها:پایان نامه ارشد
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده