دانلود پایان نامه ارشد پیاده سازی درخت تصمیم به منظور طبقه بندی خطا در ترانسفورماتور

هدف از این فصل، شبیه­سازی تست­های مختلف پاسخ فرکانسی ترانسفورماتور و مطالعه خطا­های مختلف داخلی ترانسفورماتور و اندازه و چگونگی تاثیر آن­ها بر پاسخ فرکانسی می­باشد. برای ترانسفورماتور سه فاز نمونه با مشخصات داده شده در پیوست ی، نمودار­های پاسخ فرکانسی برای هر سه فاز و برای تست­های نوع اول برای سیم­پیچ فشارقوی و هم­چنین تست نوع سوم محاسبه و رسم خواهد گردید.

   پاسخ فرکانسی ترانسفورماتور در حالت سالم

به مقصود تشخیص و طبقه­بندی خطا در درون ترانسفورماتور نیاز به نمودار در حالت مرجع(وضعیت سالم) داشته که به همین مقصود در مرحله اول بایستی نمودار­های پاسخ فرکانسی در این حالت شبیه­سازی و رسم گردد.

  تست نوع اول برای سیم­پیچ فشار­قوی

منبع ولتاژ سینوسی با فرکانس­های متغیر به ترمینال ورودی سیم­پیچ فشارقوی اعمال شده و در خروجی هم یک مقاومت  به انتهای سیم­پیچ­های فشارقوی و در نقطه اتصال ستاره متصل خواهد گردید. شکل ‏5‑1 نمودار پاسخ فرکانسی را برای سه فاز مختلف نشان می­دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: