عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در  تجارت بین الملل

مفاهیم اصلی در روشهای پرداخت درتجارت بین الملل

1-1-1-مفهوم تجارت بین الملل :تجارت بین الملل را میتوان جریانی ازخرید و فروش بین خریدار وفروشنده وواسطه هادرتعریف کنیم که در این جریان خرید و فروش بین الملل ممکن می باشد مشکلاتی عملی و مالی مزید بر معاملات تجارت در داخل یک کشور باشد.([1])

2-1-1-مفهوم روش پرداخت:مقصود روش ویا شیوه ای می باشد که طرفین یک بیع تجاری با توافق یکدیگربرای تبادل ثمن معامله ازآن استفاده می نمایندکه در این پژوهش چهار شیوه پرداخت از نظر اعتبار اسنادی برات,ضمانتنامه بانکی برات وصول اسنادی مورد پژوهش واقع شده می باشد.

3-1-1-مفهوم اعتبار اسنادی

ماده 2 مجموعه عرفها و رویه‌های متحد‌الشکل اعتبارات اسنادی (یو.سی.پی.600)، اعتبارات اسنادی را اینگونه تعریف می کند: هر ترتیبی، با هر نام و وصفی، که به‌موجب آن یک بانک (بانک گشاینده اعتبار) بنا بهدرخواست و بر اساس دستورات یک مشتری (متقاضی گشایش اعتبار) یا از جانب خود تعهد می‌کندمبلغی  مبلغی را در وجه یا به حواله‌کرد شخص ثالثی (ذی‌نفع اعتبار) بپردازد یا اسناد تجاری (برات/بروات) صادره از سوی ذی‌نفع اعتبار را قبول و پرداخت کند؛ یا به بانک دیگری اختیار دهد این پرداخت را صورت دهد یا  اسناد تجاری (برات/بروات) صادره از سوی ذی‌نفع را قبول و پرداخت کند؛ یا به بانک دیگری اختیار دهد اسناد تجاری (برات/بروات) صادره از سوی ذی‌نفع را معامله و نقد نماید،  در مقابل سند (اسناد) مشخص شده مشروط بر اینکه شروط و تعلیقات مقرر در اعتبار رعایت شده باشد.(2[2])

اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی: نوعی اعتبار اسنادی می باشد که به ریال ایران گشایش می‌‌شود و مقصد کالا و یا خدمت، اقامتگاه بانک‌های مرتبط، متقاضی و ذینفع آن، در داخل مرزهای جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران واقع می باشد.

4-1-1-مفهوم عقد ضمان :به موجب م684ق مدنی ضمان عبارت می باشد ازاینکه(( شخصی مالی را که برضمه دیگری می باشد برعهده بگیرد ))

5-1-1-مفهوم ضمانتنامه:ضمانتنامه سندی می باشد که تضمین انجام تعهدات اشخاص حقیقی یا حقوقی را در مدت زمانی معین برای موضوعی خاص در قبال مضمون له به عهده می گیرد و از این رو ضمانتنامه بانکی سند تعهدی یک طرفه می باشد که به موجب آن بانک تضمین انجام تعهدات اشخاص حقیقی یا حقوقی را تا یک سقف ریالی یا ارزی معین برای موضوعی خاص و در مدتی معلوم در قبال مضمون له به عهده می گیرد. (1[3])

6-1-1-مفهوم برات  :برات عبارت می باشد از حواله ای کتبی که به موجب آن یک شخص (برات ک ش) به شخص دیگری برات گیر دستور می دهد دکه به محض رؤیت  یا در تاریخ معین یا در مدت معینی پس ازرؤیت  یا قبول یا صدور برات مبلغ مشخصی را در وجه   شخص معینی (دارنده برات )  یا به حواله کرد او بپردازد.

ماده 305 ق تجارت ایران حاکی از آن می باشد که ملاک بین المللی بودن برات                                    تفاوت مکان صدور و مکان پرداخت و یا تفاوت مکان  تعهدات مختلفی می باشد که از برات ناشی می شود البته مفاد تعریف مذکور به تبعیت از یک قاعده پذیرفته شده ذر حقوق بین الملل خصوصی می باشد که به موجب آن اسناد از حیث طرز تنظیم (شکل سند ) تابع محل تنظیم سند می باشند.

7-1-1-مفهوم وصولی:وصول از نظر لغوی به معنی دریافت و گرفتن می باشد ؛ومنظور دریافت ثمن از خریدار می باشد .

8-1-1-مفهوم وصولی ساده : با در نظر داشتن تقسیم اسناد بین المللی به دو گروه اسناد مالی و اسناد تجاری در صورتی که موضوع اسناد مالی به تنهایی باشد در زمان دریافت ثمن وصولی ساده محقق می شود.

9-1-1-مفهوم وصولی اسنادی:همانگونه که در وصولی ساده ذکر شد اسناد بین المللی به دو گروه اسناد مالی و اسناد تجاری تقسیم می شوند و زمانیکه موضوع وصول اسناد مالی همراه اسناد تجاری ویا اسناد تجاری به تنهایی باشد وصول اسنادی نام دارد به عبارتی در وصولی اسنادی فروشنده نسبت به ارسال کالا طبق توافق قراردادی با خریدار اقدام و اسناد بازرگانی (همچون بارنامه …) را به ضمیمه اسناد مالی (برات کشیده شده به عهده خریدار) به بانک خود ارائه و بانک مذکور اسناد فوق را به همراه دستورات خود که منبعث از دستورات فروشنده می باشد به بانک کارگزار خریدار ارسال می نمایدو بانک کارگزار در کشور خریدار پس از قبولی براتگیر (خریدار)، اسناد بازرگانی را به وی تحویل داده وسپس در تاریخ مقرر نسبت به دریافت وجه برات اقدام و مبلغ دریافتی را به حساب بانک فروشنده واریز می نماید و بانک اخیر مبلغ را به حساب فروشنده محسوب میدارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

الف :هدف

هدف ما در این پژوهش مطالعه ابعاد گوناگون اعتبارت اسنادی نظیراطراف،مقررات وماهیت آن و مقایسه این ابعاد  با سایر روشهای پرداخت برای یافتن مطمئن ترین  ،سریعترین و ارزان ترین شیوه پرداخت در عصر حاضر با در نظر داشتن مقتضیات زمان و تحولات جهان کنونی می باشد.

پ: سوالات اصلی وفرعی

اصلیترین سوالی که در سیر این پژوهش با آن رو به رو هستیم عبارت می باشد ازاینکه آیا در حال حاضر اعتبارات اسنادی بهترین شیوه پرداخت می باشد ؟که ضمن پرداختن به این مسئله در جریان پژوهشمان با سوالاتی فرعی نظیر اینکه بعد از اعتبارات اسنادی کاربردی ترین شیوه پرداخت کدام می باشد؟ ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی چیست و چه تفاوتی با ماهیت سایر روشهای پرداخت دارد ؟ جایگاه اعتبارات اسنادی در قوانین ایران کدام می باشد؟ اطراف هر کدام از شیوه های پرداخت چه تعهداتی درجریان پرداخت دارند؟ در حال حاضر برهرکدام از شیوه های پرداخت در عرصه بین المللی  چه قوانینی حاکم می باشد؟و….دیگر سوالاتی که در طی این پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد شد .

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در  تجارت بین الملل   با فرمت ورد