در بخش قبل یک فرمولاسیون متداول برای حل مسئله بکارگیری واحدها تبیین داده گردید. همانگونه که در مقدمه این فصل تصریح گردید بهره گیری از این فرمولاسیون متداول برای سیستم­های قدرت گسترده عموماً منجر به طولانی شدن زمان حل مسئله می­گردد. در این بخش با لحاظ کردن بعضی تغییرات در این فرمولاسیون، کوشش خواهد گردید سرعت حل مسئله افزایش یابد.

همانند مرحله قبل مسئله بکارگیری واحدها در یک چارچوب تکراری حل می­گردد و در روش مورد بهره گیری هم مسئله اصلی یک مسئله مشارکت واحدهای با در نظر گرفتن قیود عملکرد شبکه در حالت عادی می باشد و بعد از وقوع حوادث در یک زیرمسئله،  فلوی عبوری از خطوط مورد مطالعه قرار می­گیرند. در این زیرمسئله در هر تکرار اگر یک قید نامساوی فعال گردد (تخطی از حد بیشینه) این قید به مسئله اصلی اضافه می­گردد. برای افزایش سرعت، قیود اضافه شده در هر تکرار در تکرار بعدی نیز باقی می­مانند. تابع هدف مشابه ارتباط (2-1) می‏باشد. قیود و روابط اظهار شده در (2-2) تا (2-14) در فرمولاسیون پیشنهادی درست همانند فرمولاسیون معرفی شده مدل می‏شوند، بغیر از قید تامین توان که از ارتباط (2-5) بهره گیری می­گردد. در ادامه به مطالعه تفاوت­های موجود پرداخته شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه برق با موضوع ضرورت بررسی اثر شارژ خودروهای الکتریکی بر پیری ترانسفورماتورهای توزیع