جدول (5-5): مقادیر پارامترهای جایابی خازن در حضور شش بانک خازنی

سناریو حالت تلفات توان انحراف ولتاژ ظرفیت نصب شده تابع هدف
اول 1 313.16 0.041862 1100 1.3546
2 459.97 0.05176 975 1.8172
3 427.7752 0.0481 1.6893
4 608.25 0.061252 2.2754
دوم 1 298.8630 0.0411 1305 1.3131
2 439.4961 0.0469 1150 1.6910
3 423.3072 0.0478 1.8317
4 517.8267 0.0569 2.0214

 

 

با در نظر داشتن جدول فوق، بر خلاف جایابی دو و چهار خازن، در جایابی شش خازن، مقادیر تلفات توان، انحراف ولتاژ و هزینه­ی شبکه در سناریوی دوم از سناریوی اول کمتر شده می باشد، اما این بهبود با نصب ظرفیت خازنی بیشتری حاصل شده که مکان و اندازه­ی این ظرفیت نصب شده در جدول (5-7) تقدیم شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد برق مسیریابی بهینه فیدرها