روش فیلترینگ نویز]11[ یکی از مهمترین تکنیک ارائه شده برای کاهش نویز فاز نوسان‌ساز­­­های CMOS نوع  LC می­باشد. این روش بر پایه­ی فیلتر کردن نویز منبع جریان دنباله که از منابع مهم تولید نویز فاز در نوسان‌ساز­­­ LC برشمرده می­گردد، بنا شده می باشد. قبل از ارائه تکنیک فیلتر نویز آغاز بایستی تأثیر منبع جریان دنباله در نوسان‌ساز­­­ LC مطالعه گردد.

 

  • تأثیر منبع جریان دنباله

برای مطالعه تأثیر منبع جریان دنباله در نوسان‌ساز­­­ LC دو حالت را بایستی درنظر گرفت.

در حالت اول فرض می­گردد منبع جریان واقع در سورس با یک اتصال کوتاه جایگزین گردد (شکل (2-46) (الف)). آغاز دقت کنید که ساختار نوسان‌ساز­­­ ایجاب می­کند که ولتاژ  دو ترانزیستور هم اندازه با ولتاژ خروجی دیفرانسیلی نوسان‌ساز­­­ اما با علامت مخالف یکدیگر باشند. در لحظه گذر از صفر ولتاژ دیفرانسیلی خروجی، هر دو ترانزیستور در ناحیه اشباع به سر می­برند و هدایت دیفرانسیلی منفی که توسط زوج دیفرانسیل ایجاد می­گردد باعث تحریک و شروع نوسان می­گردد. هنگامی که ولتاژ خروجی نوسان‌ساز­­­ از مقدار  عبور می­کند، ولتاژ  یکی از ترانزیستورها از  بیشتر شده و در نتیجه وارد ناحیه تریود می­گردد و ولتاژ  ترانزیستور دیگر از  کمتر شده و عمق قرار گرفتن آن در ناحیه اشباع بیشتر می­گردد.  مقدار ( عکس مقاومت ناحیه­ی تریودی ترانزیستور) ترانزیستوری که وارد ناحیه خطی می­گردد متناسب با ولتاژ خروجی شروع به افزایش می­کند و باعث افزایش تلفات شبکه LC می­گردد. در نیم سیکل بعدی  ترانزیستور دیگر باعث ایجاد تلفات در رزناتور می­گردد و در نتیجه می­توان گفت که دو ترانزیستور باعث کاهش ضریب کیفیت متوسط شبکه LC در یک دوره تناوب می­شوند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد برق عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده