در شکل 4-6 قسمت حقیقی ضریب نفوذ پذیری مغناطیسی نشان داده شده می باشد. همانطور که در این شکل مشخص می باشد در بازه فرکانسی که قسمت حقیقی ضریب شکست منفی می باشد، قسمت حقیقی ضریب نفوذ پذیری مغناطیسی نیز منفی می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس-پایان نامه ارشد
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده