در شکل 4-6 قسمت حقیقی ضریب نفوذ پذیری مغناطیسی نشان داده شده می باشد. همانطور که در این شکل مشخص می باشد در بازه فرکانسی که قسمت حقیقی ضریب شکست منفی می باشد، قسمت حقیقی ضریب نفوذ پذیری مغناطیسی نیز منفی می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه برق در مورد:ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستمهای قدرت با حفظ معیارهای امنیت
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده