این پارامتر برای سوخت گازئیل با در نظر داشتن شکل (14-7) ودر صد گوگرد موجود در سوخت مصرفی تعیین می گردد. بـــرای سوخت گاز آغاز دمــای آب تغذیه از جدول (2-7) تعــیین می گردد. سپس بر اساس درصد رطوبت دود در یک دمای فرضی دود ،نقطه شبنم در این دما بدست آمده و با دمای آب تغذیه مقایسه می گردد ونهایتأ از طریق حدس وخطا، دمای مناسب دود تعیین می گردد.

2-1-8- محاسبات مربوط به سوپر هیتر

معادلات موازنه انرژی در سوپر هیتر با فرض 2% افت حرارتی تشعشعی در دیگ به صورت زیر می باشد :

(1-8)

(2-8)

افت فشاربخاردر لوله های سوپرهیتربر اساس محدودیت سرعت حداکثر50 m/s،50 – 10 % در نظر گرفته می گردد . با در نظر گرفتن لین افت و فرض حالت اشباع برای بخار ورودی به ســوپر هیتر با بهره گیری از معادلات فوق دمای دود خـروجی از این المان بـدست می آید.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه برق با موضوع سرویس های بلادرنگ و غیر بلادرنگ