توابعی که جهت بهینه سازی مسائل مهندسی در نظر گرفته می گردد، اغلب بسیار پیچیده، چند بعدی هستند. همچنین امکان دارد که به صورت پیوسته و گسسته تعریف شوند. روش های تحلیلی در حل این مسائل، بسیار وقت گیر و پیچیده هستند. به همین علت، بایستی از الگوریتم هوشمند که پاسخ هایی متناسب با تابع مورد نظر ارائه می دهند، بهره گیری گردد.

یکی از این الگوریتم های هوشمند که بسیار مورد بهره گیری قرار می گیرد، الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات می باشد. این الگوریتم در سال 1995، توسطKennedy  و Eberhart ارائه گردید که از رفتار پرندگان الهام می گرفت. (Kennedy et al., 1995) اساس این روش این می باشد که یک گروه از زنبور عسل را در نظر می گیرند که هدف آن ها یافتن بهترین مکان با بیشترین تعداد گل می باشد. در این روش زنبورهای عسل ، آگاهی از مکانی که جستجو در آن انجام می گردد، ندارند. با این فرض جستجو با سرعت تصادفی آغاز می گردد. هر زنبور عسل مکانی را که بیشترین تعداد گل را دارد به خاطر می سپارد و از مکان هایی که سایر اعضا گروه یافته اند نیز آکاهی می یابند. بر اساس بهترین مکانی که هر عضو یافته می باشد و بهترین مکانی که کل گروه به آن دست یافته می باشد، سرعت هر عضو تعیین می گردد. همچنین یکی از مزایای این روش این می باشد که هر عضو می تواند به سمت مکانی حرکت نماید که جستجویی در آن جهت توسط سایر اعضا گروه انجام نگرفته می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد :

به عنوان مثال آن ها به گونه مداوم در خلاف جهت محلی که بیشترین تعداد گل را دارد، حرکت می نمایند و در جهت دست یابی به بهترین مکان کوشش می نمایند و هنگامی که در سایر نقاط جستجوی بهترین مکان با شکست مواجه گردد، همه اعضا به سمت بهترین مکان حرکت می نمایند و در آن نقطه تجمع می کنند. (Robinson et al., 2004)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد