دانلود پایان نامه ارشد درباره تعیین بهینه اندازه منابع انرژی در ریز شبکه‌ها با در نظر‌گرفتن عدم قطعیت‌ها

اکثر بارهای الکتریکی در معرض خطاهای گذرا، افت ولتاژها، هارمونیک‌ها، قطعی‌های لحظه‌ای و غیره قرار دارند که به آنها بارهای حساس به کیفیت توان گفته می گردد. پس کیفیت توان و قابلیت اطمینان از اهمیت بسیاری برخوردار می‌باشند. کیفیت توان مفهوم جدیدی می باشد که اخیراً مورد توجه قرار گرفته می باشد. در گذشته افت ولتاژ برای یک و یا دو سیکل پیوسته نادیده گرفته می‌گردید در حالی که امروزه این امر منجر به قطع شبکه خواهد گردید. به گونه مشابه خطاهای گذرا، هارمونیک‌ها و عدم تعادل فازها نیز در شمار مطالعات کیفیت توان قرار گرفته‌اند. اگر چه معضلات کیفیت توان تأثیرات اقتصادی شدیدی بر فرآیندهای صنعتی دارند، اما با در نظر داشتن کاربردهای صنعتی مختلف و تنوع در اندازه‌گیری‌های کیفیت توان محاسبه دقیق هزینه‌های ناشی از این معضلات بسیار دشوار می باشد. بعضی از معضلات کیفیت توان که به دلیل قطع شبکه منجر به تلفات اقتصادی می شوند عبارتند از:

  • مقدار و زمان تداوم یک رخداد مانند افزایش ولتاژ شدید
  • قطع و یا آسیب دیدن تجهیزات به گونه طبیعی
  • معضلات مرتبط با فرکانس
  • زمان ایجاد رخداد. به عنوان مثال آیا این رخداد در ساعات اوج مصرف اتفاق افتاده یا در ساعات کم مصرف
  • پیش‌بینی وضعیت مشترکین قبل از ایجاد رخداد

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد