در آغاز قبل از پرداختن به مسئله بازیابی حرارت از گازهای خروجی توربین ، بدلیل اینـــــکه از این حرارت می خواهیم در سیکل تبرید جهت خنک کاری هوای ورودی به کمپرسور از آن بهره گیری نمائیم پس اجازه دهید ، دلا ئل اینکاررا که درپیش رو ثابت خواهیم نمود از عوامل بالا بردن راندمان توربین گازی می باشد بیاوریم .

توربین های گـازی جزء ماشین های دوار سیـکل باز هستنـد که مـستقیما ً ازهـوای آزاد تنفـس می کنند . پس عاملی که باعث تغییر شرایط هوای ورودی آنها گردد، موجب تغییر عملکرد توربین خواهد گردید .یکی از این عوامل ، افزایش دمای هوای ورودی به کمپرسور می باشد . از آنجا که پره های واقع شده در ورودی کمپرسور غالــبا ً در یک زاویــه ای ثابت می شوند ، انتـظار می رود که این ماشینها ، در یک دور داده شده ، حجم ثابتی از هوای اتمسفری را در شرایط مختلف آب وهوایی از خود عبور دهند .بدیهی می باشد که با افزایش دمای محیط چگالی هوا کاهش وبه تبع آن دبی جرمی عبوری توربین نیز طبق ارتباط (1-2) کاهش پیدا می کند .

(1-2)                                                                                                                 =

در این ارتباط   دبی جرمی ،      چگالی و  دبی حجمی می باشند .

اما از آنجائیکه توان تولیدی توسط این ماشبنها ، ارتباط مستقیم با دبی جرمی عبوری از آنها دارد، در شرایطی که چگالی هوا بخاطر افزایش دما کاهش می یابد ، قدرت خروجی توربین نیز افت پیدا می کند.تبعات ناشی از افزایش دمای محیط را ، از بعد دیگری نیز می توان مورد مطالعه قرار داد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه برق طراحی و تحلیل پارامتری تقویت کننده عملیاتی در تکنولوژی های CMOS و CNFET

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: