در آنتن میکرواستریپ یک لایه فلز در قسمت فوقانی رولایه قرار می گیرد که سبب بهبود عملکرد آنتن می گردد و یک مرز انعکاس جدید ایجاد می نماید. این امواج تنها در بعضی از زوایای خاص از موج برخوردی موجود هستند و مد های  هدایت موج گسسته  آنتن ها و مدارات را فراهم می نمایند و میدان الکترومغناطیسی بیشتر در ناحیه تحتانی هادی فوقانی متمرکز می گردد Lee et al , 1997)).

1-1-5- مشخصات آنتن میکرو استریپ

هر آنتنی دارای مشخصات متفاوتی می باشد که با در نظر داشتن نوع کاربرد، ویژگی مورد نظر بایستی تعیین گردد با در نظر داشتن آن در جهت بهبود پارامتر مورد نظر کوشش گردد.

این مشخصات عبارتند از:

  • الگوی تشعشعی آنتن
  • بهره توان
  • قطبی شدگی
  • سمت گرایی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع الگوریتم تپه‌نوردی تصادفی