در شبکه های تحت مطالعه در این مقاله، اثر بکارگیری راهبرد شارژ هوشمند برای جلوگیری از شارژ هم زمان خودروهای الکتریکی در ساعات پیک، موردتجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج در شکل 2-6 نمایش داده شده می باشد. در این شکل دو حالت متفاوت برای دو منطقه یکی با ضریب همزمانی یک و دیگری کمتر از یک در نظر گرفته شده که همانگونه که در شکل نشان داده شده، کاهش ضریب همزمانی با بهره گیری از شارژ هوشمند، عدم نیاز به تقویت و سرمایه گذاری افزابشی را در شبکه در پی دارد. لازم به ذکراست ضریب همزمانی بعنوان احتمال همزمانی شارژ خودروها، با فرض توزیع یکنواخت نقاط شارژ و پریود‌های زمانی مربوطه محاسبه می شوند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد در مورد همسان سازی