به زبان ساده‏ منطق فازی یک روش محاسباتی نرم می باشد که در حضور نامعینی ها انجام می‏گردد. به همین خاطر می باشد که محاسبات با کلمات انجام می‏گردد زیرا کلمات به گونه ذاتی دارای نامعینی و ابهام هستند و کلمات مشابه می‏توانند مفاهیم مختلف را در افراد مختلف تداعی کنند. حالا فرض کنید X یک مجموعه مرجع دلخواه باشد. تابع مشخصه هر زیر مجموعه معمولی A از X به {0,1} می باشد.

  • (4-1)

حال اگر بردار تابع مشخصه را از مجموعه دو عضوی {0,1}به بازه[0,1]توسعه  دهیم، یک تابع خواهیم داشت که به هر x از X عددی را از بازه [0,1] نسبت می‌دهد. این تابع را تابع عضویت[1]A می‌نامیم. با در نظر داشتن تعریف بالا، اکنون دیگر A یک مجموعه معمولی نیست بلکه چیزی می باشد که آن را یک مجموعه فازی می‌‌نامیم. پس یک مجموعه فازی A مجموعه‌ای می باشد که درجه عضویت اعضاء آن می‌تواند به گونه پیوسته از [0,1]اختیار گردد  ]17[. اگر تابع عضویت A را با  نشان دهیم، مشخص می گردد  تابعی دو بعدی می باشد که به هر عضو از X یک عدد از بازه [0,1] به عنوان درجه عضویت آن عنصر در مجموعه فازی A نسبت می‌دهد و تابع عضویت نامیده می‏گردد. نزدیکی مقدار   به عدد 1 نشان دهنده تعلق بیشتر x به مجموعه فازی A می باشد و بالعکس.یک سیستم فازی می‏تواند برای هر متغیر چندین تابع عضویت داشته باشد. این توابع می‏توانند  هر شکلی داشته باشند اما با این شکل‏های به فرم Trapezoidal, Triangular ویاGaussian رایج‏تر هستند (اشکال مثلثی، گاوسی یا ذوزنقه ای متداول ترند). در شکل زیر نمونه یک تابع عضویت را می‏بینیم.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد انتشار بدافزار در یک شبکه سیار

[1]Membership function

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: