بعد از مشخص شدن رسانایی هرکدام از شکاف ها، نوبت به شبیه سازی کل آرایه می گردد. برای شبیه سازی کل آرایه با 58 شکاف، بایستی مشخصات شکاف ها مانند طول و اندازه زاویه چرخش آن ها برای رسیدن به رسانایی های مورد نظر مشخص گردد.

همانطور که در فصل سوم اظهار گردید تا به حال کوشش های زیادی برای بدست آوردن مشخصات انواع شکاف ها انجام شده می باشد. اما در اکثر آن ها اثر کوپلینگ متقابل بین شکاف ها که به شدت سطح لوب کناری را تحت تاثیر قرا می دهد [42] در نظر گرفته نشده می باشد. برای شکاف بر روی بدنه پهن موجبر کار های زیادی توسط Elliot برای بدست آوردن مشخصات شکاف ها با در نظر گزفتن اثر کوپلینگ متقابل انجام شده می باشد.[43] اما برای شکاف های کج روی بدنه باریک موجبر به دلیل امتداد یافتن طول شکاف به بدنه پهن موجبر تحلیل این شکاف ها بسیار مشکل بوده و در این حالت بیشتر از داده های اندازه گیری برای طراحی آرایه ها بهره گیری می گردد که بسیار هزینه بر می باشد.

برای مثال در مرجع [44]برای بدست آوردن مشخصات شکاف ها، 27 آرایه آزمایشی که هر کدام از 56 شکاف مشابه هم تشکیل شده می باشد برای زوایای شکاف بین 1 تا 9 درجه ساخته شده و رسانایی شکاف ها را بدست آورده اند.

همانطور که در فصل سوم مطرح گردید فرمول ها و نمودار های زیادی در مرجع های مختلف برای انواع شکاف ها مطرح شده می باشد. برای مثال بااستفاده از نمودارهایی که در مراجع [39] و [40] ارائه شده می باشد یک آرایه با سطح لوب کناری -35dB طراحی شده ودر نرم افزار CST شبیه سازی شده می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد برق زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده