• (4-1)

که به صورت زیر نیز اظهار می­گردد:

  • (4-2)

که  و  نشان دهندهi -امین کانال (R، G و یا B) از تصویر رنگی با وضوح بالا وk -امین فریم LR هستند. ماتریس ، اپراتور حرکت هندسی بین فریم­های کم وضوح می باشد. تابع پراکندگی نقطه دوربین با ماتریس  مدل می­گردد. ماتریس اپراتور کاهش مقیاس می باشد که شامل عملگرهای فیلترینگ رنگ و کاهش مقیاس CCD می باشد. حرکت هندسی، ماتی و نمونه­برداری تماماً با ماتریس Mi نشان داده می­گردد، که آن را ماتریس سیستم می­نامیم. بردار  نویز سیستم و K تعداد فریم­های LR موجود می­باشد.

[1] Warp

[2] برای راحتی فرض می­کنیم که Di(k)=Ai(k)D(k) می باشد، که D(k) اثر کاهش مقیاس و Ai(k) اثر فیلتر رنگی را مدل می­کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد درباره مسیریابی بهینه فیدرها