همانگونه که قبلاً گفته گردید بار ترانسفورماتور تحت مطالعه شامل 90 مشترک بار خانگی می باشد که به سمت فشار ضعیف ترانسفورماتور متصل شده می باشد. بر اساس فرضیات قبلی خودروهای الکتریکی صرفاً از طریق سوکت تکفاز برق موجود در این خانه ها شارژ می شوند. در مقیاس بزرگتر نفوذ خودروی الکتریکی در صنعت حمل و نقل کشور و رشد و توسعه این صنعت، به عواملی نظیر شرایط اقتصادی کشور و مردم، زمینه سازی مناسب برای توسعه تکنولوژی‌های جدید در صنعت حمل و نقل و کاهش قیمت تگنولوزی بکار رفته درون خودرو بستگی دارد. لیکن جهت ادامه کار در این پایان‌نامه ضریب نفوذ0%، 10%، 20% و30% را در نظر می‌گیریم که نشان دهنده پیش بینی تعداد این خودروها در سالهای آتی می باشد. این ضرایب نفوذ به این معنی می باشد که برای مطالعه تاثیر حضور خودروهای الکتریکی بر نرخ از دست رفتن عمر ترانسفورماتور تحت مطالعه، تعداد خودروهای متصل به ترانسفورماتور0، 9، 18 و27 خودرو در نظر گرفته می گردد. این اعداد با ضرب کردن ضرایب نفوذ در تعداد کل مشترکین خانگی به دست می‌آید.  در این شرایط حتی با سناریو 30% هنوز در تعداد زیادی از خانه ها خودرو الکتریکی وجود ندارد. بر این اساس و برای ساده شدن محاسبات و محدود کردن سناریو های متعدد فرض می‌کنیم که در هر خانه فقط یک خودرو به برق متصل می گردد. لازم به ذکراست مطالعه اثر تعداد مختلف خودروهای الکتریکی، بر اساس ضرایب نفوذ آنها انجام می گردد و برای ضرایب نفوذ مختلف، توزیع خودروها در شبکه توزیع به صورت یکنواخت در نظر گرفته می گردد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد برق ارتقاء وضوح تصویر رنگی با استفاده از رشته ای از تصاویر وضوح پایین

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده