با افزایش ضخامت زیر لایه، پهنای باند نیز افزایش می یابد. اما افزایش ضخامت زیر لایه معایبی نیز دارد مانند آن می توان به کاهش ضریب کیفیت که خود سبب افزایش تشعشع اضافی از محل تغذیه می گردد، تصریح نمود. همچنین تطبیق پچ  در یک نقطه مشخص بسیار سخت می گردد. این امر به ویژه زمانی که از کابل هم محور جهت تغذیه بهره گیری می گردد مشکل ساز می باشد زیرا افزایش ضخامت زیر لایه باعث افزایش حالت سلفی می گردد که با پچ سری شده می باشد.

در سال های اخیر کوشش های بسیاری در جهت افزایش پهنای باند انجام شده می باشد مانند می توان به بهره گیری از روش تغذیه تزویج روزنه ای تصریح نمود که در قبال افزایش پهنای باند، پیچیدگی تحلیل را نیز افزایش می دهد.(Jackson et al., 1997)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه برق در مورد شبیه‌سازی آنتن آرایه انعکاسی متامتریال