از بین تکنولوژی­های تولید توان در نیروگاه­های بادی، ژنراتور القایی دو سو تغذیه شونده (شکل 3-11) به دلیل داشتن کیفیت و بازده مناسب بسیار مورد توجه قرار گرفته و بیش از 70 درصد از توربین­های بادی نصب شده در سطح جهان بر اساس این تکنولوژی ساخته شده­اند ]22[. مدل قابلیت اطمینان برای مزرعه بادی بایستی در مرحله اول خرابی اجزای تشکیل دهنده را در نظر گرفته و تأثیر آن­ها را بر خرابی کل سیستم لحاظ و در مرحله دوم عدم قطعیت سرعت وزش باد را به مدل به دست آمده اعمال نماید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه :تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات