که ارتباط فوق یک مسأله خطی برحسب و می باشد. حال یک روش انتخابی برای حل این مسأله ارایه می کنیم:

در آن به شکل زیر می باشد: که

می باشند و به شکل زیر می باشد:  در آن المان دوم تا المان آخر از و

 

معمولا در آن گین المان اول را مساوی با یک در نظر می گیریم که این کار را برای جلوگیری از داشتن جواب بدیهی صفر انجام می دهیم. اگر ماتریس  را به شکل زیر تعریف بکنیم داریم:

که  نماد ضربKronecker و ماتریس واحد  می باشد و  ستون اول و  باقیمانده از ماتریس (کل ماتریس به غیر از ستون اول از آن)می باشد که ماتریس آن به شکل زیر می باشد:

که  نماد ضرب Khatri-Raoمی باشد و  ماتریس واحد با ابعاد  می باشد. همان گونه که می بینیم ماتریس برای تعیین  لازم می باشد اما پس از اینکه ماتریس های و را تخمین زدیم فقط از ماتریس تصحیح بهره گیری می کنیم. این روش کالیبراسیون منجر به یافتن ماتریس تزویج متقابل واقعی (اندازه گیری شده)می گردد اگر برای یک آرایه بدون فرض خطای مکانی در نظر گرفته بشود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه در مورد شبکه های LTE
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده